Cải tạo các chung cư cũ gặp khó khăn do chưa có quy hoạch

Chiều 14/8, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch – Đầu tư… bàn về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

cai-tao-cac-chung-cu-cu-gap-kho-khan-do-chua-co-quy-hoach.jpg

Cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội gặp nhiều khó khăn

Kết luận về buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, những khó khăn hiện nay trong công tác cải tạo chung cư cũ phần nhiều xuất phát từ việc chưa có quy hoạch, nên quy hoạch phải được ưu tiên hàng đầu. Tán thành giao cho cơ quan nhà nước lập quy hoạch chi tiết song ông Tuấn đề nghị làm rõ giao cho đơn vị nào, Sở Quy hoạch – Kiến trúc hay Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để tách bạch rõ giữa lập đồ án quy hoạch và thẩm định đồ án quy hoạch.

Để thực hiện nội dung này, trước mắt, Phó Chủ tịch giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát lại tổng thể các dự án đã giao nhiệm vụ quy hoạch, chậm nhất ngày 15/9 báo cáo kết quả cho UBND thành phố, trong đó đề xuất cụ thể những dự án cần làm sớm. Về cơ chế chính sách, nguyên tắc là nhà nguy hiểm cần làm trước. Nguy hiểm cấp D phải di dời theo luật để bảo đảm an toàn. Những chung cư đang vận hành bình thường đề xuất cơ chế khuyến khích được người dân cùng tham gia với doanh nghiệp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Khuyến khích giãn dân đến nơi ở mới để giảm mật độ…

Yêu cầu Sở Xây dựng cụ thể hóa các vấn đề trong cơ chế; các sở, ngành, địa phương tham gia ý kiến; Sở Xây dựng tổng hợp chuẩn bị tổ chức hội thảo vào cuối tháng 9 trước khi lấy ý kiến nhân dân.

(Theo HNM)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *