Trong tháng 9, nhiều chính sách mới về xây dựng sẽ có hiệu lực

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2014 như quy định về cấp phép xây dựng nhà ở; đầu mối quản lý xây dựng; đấu thầu công trình xây dựng; thẩm duyệt thiết kế…

Nhà ở 1 tầng tại nông thôn sẽ không phải lập bản vẽ thiết kế

Bắt đầu từ ngày 1/9, khi xây dựng nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250m2, 1 tầng có kết cấu đơn giản tại nông thôn, chủ nhà có thể thi công theo mẫu nhà ở đã được xây dựng; không bắt buộc phải lập bản vẽ thiết kế cụ thể nhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nhà ở đã xây.

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên; nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa hoặc nâng tầng nhà ở, việc thiết kế xây dựng nhà phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng thực hiện. Trường hợp xây nhà ở từ 07 tầng trở lên chủ nhà phải gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của chính quyền địa phương để thẩm tra thiết kế theo quy định. Đây là nội dung quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 do Bộ Xây dựng ban hành thay thế Thông tư 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

chính sách về xây dựng

Nhà ở 1 tầng tại nông thôn không phải lập bản vẽ thiết kế

Cũng từ 1/9, khi xây dựng nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên, chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng và tổ chức thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 3 tầng, chủ nhà có thể tự thực hiện khảo sát xây dựng hoặc tự thi công xây dựng nếu có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Được ủy quyền phê duyệt kết quả đấu thầu công trình xây dựng

Theo Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủy quyền cho Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án nếu thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện một hoặc một số các nội dung như lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình; quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng; tổ chức thực hiện bảo hành công trình xây dựng…; trừ nội dung phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9.

Phân công đầu mối quản lý công trình xây dựng

Từ ngày 5/9, UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Đối với các công trình có tầng hầm, Sở Xây dựng kiểm tra, có ý kiến trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Giao UBND quận huyện thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình: nhà ở riêng lẻ từ 07 tầng trở lên hoặc nhà ở riêng lẻ có kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ từ 07 tầng trở lên.

Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo Thanh tra Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công, xử lý nghiêm các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn, quản lý chất lượng công trình. Đây là các nội dung quy định tại Chỉ thị 19/2014/CT-UBND của UBND Tp.HCM về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xây dựng trên địa bàn Tp.HCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9.

chính sách mới về xây dựng

Nhà cao 5 tầng phải được thẩm duyệt về PCCC

Nhiều công trình phải được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy

Từ ngày 15/9, những dự án, công trình phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm: Nhà chung cư cao 5 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên; chợ kiên cố cấp huyện trở lên; chợ khác, trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích gian hàng từ 300m2 hoặc có khối tích từ 1.000m3 trở lên; gara ô tô có sức chứa từ 5 chỗ trở lên; bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên… Đây là nội dung quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy…

Cũng từ 15/9, những phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn; người điều kiện phương tiện này phải được học tập kiến thức về phòng cháy, chữa cháy…

(Theo Báo Pháp luật & Xã hội/Báo Pháp luật Tp.HCM)
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *